سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مجلس 98 - یازدهمین دوره انتخابات مجلس 98 گلستان
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نتخابات یازدهم

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 98 اولین انتخابات پیش‌رو خواهد بود و پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 برگزار می‌شود. در همین ایام که فقط چند ماه از آخرین انتخابات کشور گذشته است، اظهارنظرهای انتخاباتی جریان‌های سیاسی آغاز شده است.


تاریخ دقیق انتخابات مجلس یازدهم زمان انتخابات مجلس سال 98 زمان

تاریخ دقیق انتخابات مجلس یازدهم  زمان انتخابات مجلس سال 98  زمان انتخابات مجلس دوازدهم  زمان ثبت نام انتخابات مجلس 98  زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم  زمان انتخابات مجلس 97  زمان ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم  زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور در اسفند 1398 و اردیبهشت 1399 برگزار .... انتخابات, تاریخ برگزاری, واجدان, رای‌دهندگان, مشارکت, نامزدان, گزیدگان .... امید است ملت مبارز متعهد، به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به